Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
w domenie strony internetowej www.riester.pl

Witamy na naszej stronie internetowej riester.pl i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. W trosce o ochronę Państwa prywatności, w tym danych osobowych przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający proces związany z przetwarzaniem powierzonych nam danych osobowych, oraz cele w jakich zostają one wykorzystywane. Dbamy również o Państwo bezpieczeństwo dlatego powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszej stronie internetowej przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności, dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Wyłącznym administratorem danych osobowych klientów/usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego działającego w domenie www.riester.pl jest InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w 45‑054 Opole, ul. Grunwaldzka 32/1A, NIP: 7542394401, REGON: 532228122. Dane kontaktowe: e-mail zamowienia@riester.pl; nr tel: +48 77 543 29 05.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies została opracowana w oparciu o następujące akty normatywne:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm.: Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319, Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471, Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946);
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);
 4. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481);
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – dalej „r.o.d.o.”
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

KATEGORIE GROMADZONYCH DANYCH

Administrator danych osobowych gromadzi następujące kategorie danych:

 1. imiona i nazwiska;
 2. dane adresowe;
 3. dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail;
 4. nr konta bankowego;
 5. adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) w przypadku ,gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnikinformacja owa przetwarzana jest w sposób anonimowy (nie są wiązane z kategoriami 1-4)

WYKORZYSTYWANIE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza firma wykorzystuje dane osobowe:

 1. dla celu wykonania umowy (lit. B ust. 1 art. 6 r.o.d.o.), pozyskane w procesie składania zamówienia. W tym celu zbieramy kategorie wymienione wyżej w kategoriach 1-4. Nie udostępnienie tych danych uniemożliwia realizację zamówienia, a retencja tych danych wyznaczona jest przepisami prawa podatkowego. Odbiorcami danych w ramach tego celu są producenci i dystrybutorzy przedmiotu umowy, jak również operatorzy pocztowi.
 2. dla celów marketingowych, tylko w przypadku uzyskania od Państwa na ten cel zgody. W tym celu zbieramy wyłącznie adres e-mail, który mogą Państwo podać bądź to zapisując się do listy bezpośrednio, bądź wyrażając zgodę przy zawiązywaniu umowy z punktu powyższego. Wyrażona przez Państwa zgoda może zostać w każdym czasie odwołanawystarczy wysłać do nas e-mail w tej sprawie, lub kliknąć link Wypisz mnie z listy” zawarty w stopce naszych maili marketingowych.
 3. w celach statystycznych, a także dla ulepszenia funkcjonalności witryny w zakresie poprawy jej jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji. Są to dane wymienione wyżej w kategorii 5., pozyskiwane w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE 679/2016 dot. ochrony danych osobowych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas – pisemnie na skrzynkę daneosobowe@infogem.pl – z wnioskiem o:

 1. potwierdzenie, czy Wasze dane osobowe figurują w naszym zbiorze (art. 15 r.o.d.o.);
 2. sprostowanie Waszych danych (art. 16 r.o.d.o.);
 3. usunięcia danych osobowych (art. 17 r.o.d.o., z zastrzeżeniem lit. B ust. 3 tego artykułu);
 4. przygotowanie danych do przeniesienia (art. 20 r.o.d.o.).

COOKIES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy mechanizm plików cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszej witryny. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

 1. Pliki cookies zapewniające utrzymanie Państwa sesji i zapisania jej stanu, umożliwiające:
  • autoryzację z wykorzystaniem logowania do założonego konta;
  • zapisywanie niezbędnych informacji dla działania koszyka w trakcie składania zamówienia przy dokonywanych zakupach internetowych.
 2. Pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające:
  • przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy;
  • przywrócenie sesji użytkownika;
  • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu;
  • ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją;
  • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów:
  • monitorowania liczby wejść na naszą stronę www;
  • zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej;
  • badanie zapisów dystrybucji newslettera;
  • integracja z portalem społecznościowym;
  • płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy (w tym technologie), stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu. W przypadku wykonania blokady bądź dezaktywacji plików cookies będą mogli Państwo korzystać z naszej strony internetowej – jednak bez funkcji, dla których korzystamy z tych plików.

Poniżej podajemy referencje do poradników, jak zablokować funkcjonalność plików cookies w danej przeglądarce:

 1. Microsoft Internet Explorer 11 — wpis „Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi” w Pomoc techniczna programu Internet Explorer
 2. Microsoft Edge
  1. Wybierz przycisk „···” na prawo od paska adresu, a następnie „Ustawienia” na samym końcu listy;
  2. Wyświetl ustawienia zaawansowane”
  3. Z listy rozwijanej „Pliki cookie” wybierz opcję „Blokuj tylko pliki cookie innych firm”, lub „Blokuj wszystkie pliki cookie”.
 3. Google Chrome — wpis „Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi” w Google Chrome - Pomoc
 4. Mozilla Firefox 60.0+ — wpis „Blokowanie ciasteczek” w Mozilla Support
 5. Opera wpis „Ciasteczka” w Pomoc Opery
 6. Apple Safariwpis „Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari” w Apple Support

Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.