Prawo do odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za prezentowane w naszym sklepie internetowym towary)

 

Jako konsument mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

 

INFOGEM MIROSŁAW GRYSZPIŃSKI

ul. Grunwaldzka 32/1A

45-054 Opole

Dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@riester.pl

numer telefonu: 775432905,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego np. w formie:

- pisma na adres siedziby Sprzedawcy:

INFOGEM MIROSŁAW GRYSZPIŃSKI

ul. Grunwaldzka 32/1A

45-054 Opole

- pocztą elektroniczną na adres e-mail:biuro@riester.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, prześlemy niezwłocznie na Państwa adres e-mail, ewentualnie drogą sms potwierdzenie otrzymania informacji (oświadczenia) o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniżej wskazany adres:

INFOGEM MIROSŁAW GRYSZPIŃSKI

ul. Grunwaldzka 32/1A

45-054 Opole

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Przydatne linki:

Załącznik nr 1  –pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady

Załącznik nr 4 – wzór formularza reklamacyjnego - niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (dla umów zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku)